TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ VIỆT ANH

Số 1, đường số 10, KDC Tam Bình, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP.HCM     Hotline: (028) 37 29 29 19

Chương trình học các lớp

KẾ HOẠCH HÈ 18-24 THÁNG

(Từ ngày: 25/6/2018 – 30/6/2018)

KẾ HOẠCH HÈ LỚP 25_36 THÁNG A

(Từ ngày: 25/6/2018 – 30/6/2018)

KẾ HOẠCH HÈ LỚP 25_36 THÁNG B

(Từ ngày: 25/6/2018 – 30/6/2018)

KẾ HOẠCH HÈ LỚP 25_36 THÁNG C

(Từ ngày: 25/6/2018 – 30/6/2018)

KẾ HOẠCH HÈ LỚP MẦM 1

(Từ ngày: 25/6/2018 – 30/6/2018)

KẾ HOẠCH HÈ LỚP MẦM 2

(Từ ngày: 25/6/2018 – 30/6/2018)

KẾ HOẠCH HÈ LỚP MẦM 3

(Từ ngày: 25/6/2018 – 30/6/2018)

KẾ HOẠCH HÈ LỚP CHỒI 1

(Từ ngày: 25/6/2018 – 30/6/2018)

KẾ HOẠCH HÈ LỚP CHỒI 2

(Từ ngày: 25/6/2018 – 30/6/2018)

KẾ HOẠCH HÈ LỚP LÁ 1

(Từ ngày: 25/6/2018 – 30/6/2018)

KẾ HOẠCH HÈ LỚP LÁ 2

(Từ ngày: 25/6/2018 – 30/6/2018)

Đăng ký nhập học THÔNG TIN
Các thông tin và quy trình để quý phụ huynh đăng ký cho bé nhập học
XEM NGAY
Thông tin liên hệ
Trường mầm non quốc tế Việt Anh
  • Số 1, đường số 10, KDC Tam Bình, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP.HCM
  • (028) 3729 2919
  • info@vbis.edu.vn